Covid-19 initiatieven

Wednesday, May 20, 2020

Rotary Club Aalst-Noord neemt voor € 20.000 initiatieven die lokaal de gevolgen van de Covid-19 crisis helpen bestrijden.

Conform het Rotary motto “Service above Self” hebben het bestuur en de leden van Rotary Club Aalst-Noord besloten niet minder dan 20.000 € uit de kas te besteden voor 6 organisaties.

Mensen voor Mensen
10.000 euro gaat naar het initiatief “Brood voor morgenvroeg”, een initiatief van de vierde wereld groep Mensen voor Mensen samen met de Sociale Kruidenier. Rotary Aalst-Noord heeft in de voorbije jaren verschillende projecten gesteund van Mensen voor Mensen, die armoede op een structurele manier aanpakt. Deze keer steunen ze een project van noodhulp, waarbij ze een steentje bijdragen tot het opvangen van de grootste noden bij de 3000 gezinnen in Aalst die in armoede leven. Zij worden meer dan gelijk wie, sterk getroffen door de Coronacrisis.

Ommekeer
Vervolgens steunen ze voor € 2.000 in Erpe-Mere de VZW Welzijnsschakel Ommekeer. Zij organiseren voor 120 families een maandelijkse actie, en dit  gedurende een trimester. Elk gezinslid krijgt daarbij een Sodexowaardebon van € 10. Daarnaast lenigt de vzw de grootste noden bij deze gezinnen om hun kinderen toch te laten deelnemen aan afstandsonderwijs. Zo hoeven deze kwetsbare kinderen geen verdere leerachterstand op te lopen bij gebrek aan infrastructuur.

OLV en ASZ
Aalst als zorgstad is via het OLV en het ASZ nauw betrokken bij het bestrijden van de Covid-19 pandemie. In samenspraak met hun directies, spendeert Rotary Aalst-Noord 2.400 € voor elk ziekenhuis om de hoogste noden te helpen lenigen. Beide ziekenhuizen worden gesteund, om aldus bij te dragen tot de waardering voor hen die hun leven op het spel zetten om anderen te redden.

Bij het OLV worden reinigende en handverzorgende crèmes bekostigd voor het personeel op de covidafdelingen, waar veel handletsels ontstaan door de ontsmettingsalcohol en het continu dragen van handschoenen. Concreet € 12 per set, betekent dit 200 sets.

Voor het ASZ is een steun toegezegd van € 2.400 voor de aankoop van maskers en schorten.

Goede wil
Verder steunt Rotary Club Aalst-Noord de VZW Goedewil, door het opkopen voor € 260 – ver onder de kostprijs- van een stock van snoepgoed. Zo kunnen ook de kinderen van de armste gezinnen in hun voedselpakket wat vinden, dat hun andere leeftijdsgenoten vandaag sowieso hebben.

Don Bosco en OKAN
Tot slot financierde Rotary Club Aalst-Noord de aankoop van 10 zeer recente laptops. Deze 10 laptops werden ter beschikking gesteld op maandag 27 april en zijn nu reeds in gebruik bij kinderen van Don Bosco BuLo en OKAN (allochtonen, die eerste jaar in België zijn). Deze laptops vertegenwoordigen een budget van € 3.000.

Voelt U zich aangesproken om samen met Rotary Club Aalst-Noord verdere acties te steunen, neem dan contact op met de Voorzitter, Hein Dierickx, via secretaris@rotaryaalstnoord.org.

Covid-19 initiatieven van Rotary Club Aalst-Noord