Wat is Rotary ?

maandag 7 juni 2021

WAT  IS  ROTARY?

 

Rotary is een internationale service organisatie die tot doel heeft het ideaal van maatschappelijke dienstverlening, alsmede hoge ethische standaarden in alle beroepen aan te moedigen en goodwill en vrede in de wereld uit te bouwen.

Het hoofdprincipe is elkaar beter leren kennen als een basis voor maatschappelijke dienstverlening (vriendschap) van de leden maar ook in inter-clubverband.

Het moto van Rotary is ‘service above self’ wat zoveel betekent als eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij. Het jaarthema 2015-2016 luidt: Be a gift to the world, wat nogmaals het beschreven ideaal van service en inzet voor anderen  benadrukt.

 

Alle leden worden aangespoord zich in te spannen voor ‘The Five avenues of service’, de vijf hoofdactiviteiten, waarbij de eerstgenoemde als hoofddoel fungeert en de volgende als middelen om dit hoofddoel te bereiken:

 1. Dienst aan de gemeenschap: het ondersteunen van goede doelen.
 2. Club actie: het functioneren van de eigen club.
 3. Internationale actie: de relaties met gelijkgestemden internationaal.
 4. Beroepsactie: 
  het eigen beroep als gelegenheid tot service verlening
  de toepassing van ethische principes binnen de eigen beroepsgroep.
 5. Nieuwe generaties: jonge mensen kansen te bieden zich te ontplooien via de jeugdprogramma's van Rotary.

 

Rotary acties focussen op zes gebieden:

 • Vrede en conflictbeheersing
 • Preventie en behandeling van ziekte
 • Water en sanitatie
 • Gezondheid van moeder en kind
 • Basisonderwijs en alfabetisering
 • Economische en sociale ontwikkeling

 

België en Luxembourg tellen 273 clubs en ongeveer 10.600 leden.