SPECIALE BUS VOOR GEHANDICAPTENVERVOER T.B.V. BLIJDORP SUCEAVA/ROEMENIË

vrijdag 1 februari 2019

Rc Aalst Noord zet opnieuw nadrukkelijk in op duurzaamheid, gespecialiseerde partners en internationale samenwerking.

Op initiatief van Rc Suceava Bucovina (Roemenië) ontstond een project voor de realisatie van een speciale bus voor gehandicaptenvervoer t.b.v. Blijdorp Suceava/Roemenië.

Waarde € 36.500,-. Financiering door Rc Suceava Bucovina,  Rc Aalst Noord,  een district grant van D2170 en Blijdorp Buggenhout .

Dit project sluit perfect aan op 3 eerdere matching grants en andere ondersteunende maatregelen vanuit Rc Aalst Noord en Rc Meise Bouchout sinds de oprichting van Blijdorp Suceava 15 jaar geleden. De organisatie groeide in die periode van 30 naar 120 gehandicapten. De nood aan een versterking van de bestaande infrastructuur was dan ook groot.

De lokale Rotary club, toevallig 15  jaar geleden opgericht, werd in die periode een sterke steun voor dit Belgisch initiatief.  Hun financiële bijdragen waren destijds om budgettaire redenen eerder bescheiden. Over de jaren ontwikkelde Rc Suceava Bucovina zich tot een dynamische club, die ditmaal zelf het voortouw nam en Rc Aalst Noord een samenwerking voorstelde. Hun bijdrage bedroeg nu € 16.500.

De groepsfoto toont gelukkige  mensen met zware beperkingen, hun ouders en begeleiders in de Kerstsfeer bij de ingebruikname van de bus.